شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام کرد که آمار کلاس‌های درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی از ۳۰ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام کرد که آمار کلاس‌های درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی از ۳۰ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.مهرالله رخشانی مهر در این باره توضیح داد که در سال ۹۵ آمار مدارس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی ۳۰ درصد بود که سهم مدارس نیازمند مقاوم‌سازی ۱۸ درصد و سهم مدارس نیازمند تخریب و بازسازی مجدد ۱۲ درصد بود که اکنون با کاهش آمار به ۱۹.۵ درصد، شمار مدارس نیازمند مقاوم‌سازی به ۱۲.۵ درصد و شمار مدارس نیازمند تخریب و بازسازی به هفت درصد رسیده است. او افزود: همچنان تهران بیشترین آمار مدارس تخریبی را دارد. در این استان نیز اقداماتی صورت گرفته و آمار کاهشی بوده اما هنوز تهران از حیث مدارس تخریبی در رتبه اول قرار دارد.رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یک علت مهم کاهش مدارس ناایمن در سطح کشور را توجه به اعتبارات عمرانی و رشد بودجه‌ای این حوزه دانست و گفت: در سال ۹۱، اعتبارات عمرانی برای مدرسه‌سازی ۳.۲درصد، در سال ۹۲ حدود ۲ درصد، در سال ۹۳ حدود ۱.۶ درصد، در سال ۹۴ حدود ۲ درصد، در سال ۹۵ حدود ۱.۹ درصد و در سال ۹۶ حدود ۱.۵ درصد بود.رخشانی مهر ادامه داد: اعتبارات عمرانی دوباره از سال ۹۷ قوت گرفت و به ۳ درصد رسید و این رشد ادامه یافت تا جایی که در سال ۹۸ به ۳.۳ درصد و در سال ۹۹ به ۴.۸ درصد رسید و در لایحه بودجه سال آینده نیز روی ۵ درصد بسته شده است. اینکه از اعتبارات عمرانی کشور سهم بیشتری دریافت کنیم نشان می‌دهد که به حوزه ساخت و ساز مدارس توجه بیشتری شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران