شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شهردار کرمان از برگزاری نخستین «جشنواره جهانی نقاشی کودک» توسط شهرداری کرمان خبر داد. شهردار کرمان در این باره گفت:

شهردار کرمان از برگزاری نخستین «جشنواره جهانی نقاشی کودک» توسط شهرداری کرمان خبر داد. شهردار کرمان در این باره گفت: با توجه به انتخاب این شهر به عنوان پایلوت «شهر دوستدار کودک» هر اقدام و برنامه‌ای در حوزه کودک و پرداختن به موضوعات آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است و شهرداری به آن توجه ویژه‌ای دارد. سید مهران عالم‌زاده با بیان اینکه کیفیت برگزاری جشنواره جهانی نقاشی کودک توسط شهرداری کرمان، مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی به خصوص نهادهای فعال در حوزه کودک است، گفت: این رویداد از دو جنبه جهانی بودن و قرار گرفتن در راستای سیاست‌های «شهر دوست‌دار کودک»، حائز اهمیت است. شهردار کرمان افزود: رویداد جهانی نقاشی کودک، اولین تجربه شهرداری کرمان در سطح بین‌المللی است؛ بنابراین از نظر کیفیت و چگونگی نوع نگاه کودکان جهان به شهر کرمان اهمیت دارد. عالم‌زاده با تأکید بر برگزاری آبرومندانه جشنواره کودک گفت: لازم است تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط با این موضوع، این رویداد را از خود بدانند و در برگزاری آن همکاری کنند؛ چرا که بازخورد کم‌کاری و نادیده گرفتن بعضی از جنبه‌های کار، به شهر و مردم کرمان باز می‌گردد. وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره جهانی نقاشی کودک، به نام شهرداری کرمان نیست؛ بلکه به نام استان کرمان و کشور ایران است، برگزاری این رویداد را زمینه‌ساز انتخاب کرمان به عنوان شهر دوست‌دار کودک دانست. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران