شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، از نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی تا پایان سال 1399 در تهران خبر داد. محمد حسینی گفت

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، از نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی تا پایان سال 1399 در تهران خبر داد. محمد حسینی گفت: در راستای الزام به اجرای تکالیف مقرر در بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبتنی بر جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و ارتقاء سطح خدمات و گسترش دولت الکترونیک و با عنایت به برنامه عملیاتی اداره کل با عنوان «استقرار نسخه‌نویسی الکترونیک در ۸۰درصد پزشکان طرف قرارداد» و «استقرار نسخه‌پیچی الکترونیک در ۱۰۰درصد مراکز طرف قرارداد» این اداره کل به‌طور مستمر در اجرای طرح اهتمام لازم را دارد .او با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً به بحث نسخه‌‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت بیماران اشاره شده است، اضافه کرد: این موضوعات تکالیف قانونی هستند که باید انجام دهیم. انصافاً در این زمینه اقدامات خوبی هم با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور وجود داشته، در سال‌های اخیر در وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی انجام شده است. حسینی افزود: تا پایان دی ماه پروژه نسخه الکترونیکی در ۸۵ درصد مطب‌های پزشکان طرف قرارداد با این اداره کل و ۱۰۰ درصد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و موسسات تصویربرداری طرف قرارداد در سطح استان استقرار یافته و طی ماه‌های آتی در بیمارستان‌ها نیز پیاده سازی خواهد شد. تا کنون قریب به ششصد هزار نسخه الکترونیکی در استان تهران ارایه و ثبت شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران