شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از پیش بینی وام خاص دوران کرونا به مبلغ 5 میلیون تومان خبر داد که با تشخیص معاونان دانشجویی دانشگاه به دانشجو تعلق می‌گیرد.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از پیش بینی وام خاص دوران کرونا به مبلغ 5 میلیون تومان خبر داد که با تشخیص معاونان دانشجویی دانشگاه به دانشجو تعلق می‌گیرد. الیاس منیری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به هزینه‌های بالای آموزش مجازی در خصوص تامین بسته‌های اینترنتی، کمک هزینه و وام به دانشجویان تعلق می‌گیرد؟ گفت: امسال سیاست و رویکرد ما به‌طور کل در راستای تقویت وام‌های دانشجویی، افزایش مبالغ وام‌های دانشجویی و هدفمند کردن آنها قرار گرفته است.  همچنین وام ضروری که یک میلیون تومان بوده تا سقف ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. او در خصوص افزایش ودیعه مسکن دانشجویان گفت: میزان وام ودیعه مسکن دانشجویان پیش‌تر از ۳ تا ۱۰ میلیون بوده اما اکنون به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، حتی برای اینکه دانشجویان بتوانند از این شرایط استفاده کنند شرایط دریافت وام را سهل‌تر کرده‌ایم و حتی گفتیم که ضامن‌های قراردادی هم می‌توانند ضامن شوند تا دانشجویان بیشتری بتوانند وام بگیرند. منیری درباره ارایه وام کرونا در قالب وام موارد خاص گفت: برای کرونا وام موارد خاص را پیش‌بینی کرده‌ایم که مبلغ آن ۵ میلیون تومان است و با تشخیص معاونین دانشجویی دانشگاه به دانشجو تعلق می‌گیرد. همچنین مبلغ ۴ میلیون تومان وام برای دانشجویانی که خودشان و خانواده‌شان مبتلا به بیماری خاص هستند تعلق خواهد گرفت. تا کنون هم هرکس تقاضای این وام‌ها را داشته به او داده شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران