شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از اجرای پروژه حفاظت مشارکتی گونه‌های غاز و اردک‌ در معرض خطر در تالاب‌ قره قشلاق از تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه با ایجاد و تقویت شبکه‌ای از گروه‌های محلی خبر داد.

 مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از اجرای پروژه حفاظت مشارکتی گونه‌های غاز و اردک‌ در معرض خطر در تالاب‌ قره قشلاق از تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه با ایجاد و تقویت شبکه‌ای از گروه‌های محلی خبر داد. این پروژه در راستای پشتیبانی از اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن و عملیاتی شدن اقدامات اولویت‌دار با حمایت طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی و سازمان مردم نهاد ماموریت برای حفاظت از محیط زیست شهری و روستایی بناب از آذرماه ۱۳۹۸ در تالاب قره‌قشلاق در شهرستان بناب آذربایجان شرقی اجرایی شد. در اجرای این پروژه مشارکت، ظرفیت‌سازی و توان افزایی مردم محلی حاشیه تالاب از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده و در همه مراحل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه نمایندگان جوامع محلی مشارکت فعال داشته‌اند و تاکنون سه گروه محلی در روستاهای قره‌قشلاق، آغداش و فسندوز تشکیل و ساماندهی شده‌اند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه تدوین برنامه اقدام حفاظت مشارکتی گونه‌های غاز و اردک در معرض خطر تالاب قره قشلاق بوده که برای تدوین برنامه بیش از ۱۵ نشست جمعی و بازدید میدانی تالاب با مشارکت دست اندرکاران کلیدی دولتی و غیردولتی و تعداد ۵۰ نفر از علاقه‌مندان جوامع محلی صورت گرفته است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران