شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس انجمن سوختگی ایراناز سالانه حدود ۲۰۰هزار سوختگی و مرگ ۳هزار بیمار سوخته در کشور خبر داد.

رییس انجمن سوختگی ایراناز سالانه حدود ۲۰۰هزار سوختگی و مرگ ۳هزار بیمار سوخته در کشور خبر داد. دکتر محمد جواد فاطمی گفت: با توجه به آماری که داریم فکر می‌کنیم کرونا میزان سوختگی را افزایش داده است. افراد بیشتر در خانه هستند، مصرف الکل افزایش یافته و به این دلیل میزان سوختگی‌ها افزایش پیدا کرده است. او افزود: متاسفانه کشور ایران از نظر آمار سوختگی در رده بالایی قرار دارد و حتی نسبت به کشورهایی که از نظر اقتصادی مشابه ما هستند، وضعیت بدتری دارد. تعداد زیادی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در سال می‌سوزند که ۳۰ هزار نفر در بیمارستان‌های سوختگی بستری می‌شوند.فاطمی  بیان کرد: پیشگیری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. سه روش مهم در پیشگیری از سوختگی داریم. یکی اجبار است، در هیچ زمینه‌ای نیست که نیاز به پیشگیری باشد و اجبار تاثیرگذار نباشد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران