شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «زاده جرم» مسیر باورنکردنی زندگی یک رنگین پوست را از آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید تا پشت میز یکی از مطرح‌ترین برنامه‌های تلویزیونی امریکا روایت می‌کند

کتاب «زاده جرم» مسیر باورنکردنی زندگی یک رنگین پوست را از آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید تا پشت میز یکی از مطرح‌ترین برنامه‌های تلویزیونی امریکا روایت می‌کند، ‌مسیری که با ارتکاب یک جرم آغاز شد: تولد ترور نوآ. ترور نوآ (Trevor Noah) کمدین و طنزپرداز سیاسی اهل آفریقای جنوبی است. او در کتاب‌زاده جرم زندگی‌نامه خود و سال‌های زندگی در دوران آپارتاید را نوشته است: اصل آپارتاید این بود مردمی که در اکثریت بودندرا متقاعد کند به هم پشت کنند. نفرت از یکدیگر بود، مردم را گروه گروه از هم جدا و آنها را مجبور می‌کنید از یکدیگر متنفر باشند تا بر آنها حکومت کنید. اما زبان روایت با آنکه از تلخی بزرگی می‌گوید طنز است: «من هر سال قهرمان روز مسابقات ورزشی بودم و مادرم هم هر سال جایزه مادران را می برد. چرا؟ چون همیشه داشت دنبالم می دوید تا حسابم را برسد و من همیشه داشتم از دستش فرار می‌کردم تا حسابم را نرسد. هیچ کس مثل من و مادرم نمی‌دوید...»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران