شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از کشف آثار جدیدی در شهر زیرزمینی تفرش در کاوش‌های یک هفته اخیر خبر داد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از کشف آثار جدیدی در شهر زیرزمینی تفرش در کاوش‌های یک هفته اخیر خبر داد. مصطفی مرزبان گفت: دستکند زیرزمینی تفرش در زیر بافت امروزی شهر تفرش واقع شده و با ٢٠٠ هکتار وسعت یکی از وسیع‌ترین محوطه‌های زیرزمینی در ایران و خاورمیانه است. مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: به گفته دکتر موسوی نیا، سرپرست برنامه کاوش باستان‌شناسی دستکند زیرزمینی تفرش با استناد به داده‌های باستان‌شناسی این دستکند در دوره سلجوقی ساخته شده و تا دوره صفوی مورد استفاده قرار گرفته است. مرزبان افزود: با استناد به مطالعات مردم‌شناسی، این محوطه با حدود ۲۰۰ هکتار وسعت، وسیع‌ترین محوطه زیرزمینی است که تاکنون از کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران گزارش شده است. همچنین مطبق بودن این محوطه، وجه دیگری از اهمیت دستکند زیرزمینی تفرش است. در اولین فصل کاوش باستان‌شناسی محوطه، از سه طبقه از مجموع طبقات محوطه شناسایی و مورد کاوش باستان‌شناسی قرار گرفت. او اظهار داشت: تاکنون یک فصل کاوش باستان‌شناسی در تابستان ١٣٩٨ در این محوطه انجام گرفته و دومین فصل کاوش آن اکنون درحال انجام است. مدیر کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: با استناد به داده‌های باستان‌شناسی، این محوطه در دوره سلجوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته است و پس از این دوره برای همیشه مسدود شده، البته کشف شواهدی از دوره ایلخانی تا قاجار در طبقات فوقانی محوطه نشان می‌دهد احتمالا فضاهای فوقانی به صورت محدود در این ادوار مورد استفاده‌های گوناگونی قرار می‌گرفته است. او اظهار داشت: دومین فصل کاوش باستان‌شناسی در شهر زیرزمینی تفرش با هدف کشف طبقات اصلی محوطه و فهم ساختار معماری آن در کنار کشف شواهدی از کاربری محوطه در پاییز ١٣٩٩ آغاز شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران