شماره امروز: ۵۴۷

| | |

امروز موضوع بیمه‌ها، بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده است.

امروز موضوع بیمه‌ها، بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده است. رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: خواست ما این است که افراد دارای معلولیت دارای زندگی مستقل همراه با منزلت اجتماعی در درون جامعه و در بستر خانواده باشند. بر این اساس هدف ما این است بتوانیم زمینه‌ها را برای رشد همه‌جانبه استعدادهای افراد دارای معلولیت فراهم کنیم. وحید قبادی دانا ادامه داد: یکی از برنامه‌های اصلی ما در سازمان پیشگیری از وقوع معلولیت‌ها است که برنامه غربالگری بینایی، شنوایی و مشاوره‌ها و آزمایش‌های ژنتیک از این دست است. هرچند فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از وقوع معلولیت‌ها اهمیت بیشتری دارد چرا که یکی از معلولیت‌هایی که برای افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی اتفاق می‌افتد در اثر تروماست و حجم بالای تصادفات به آن منجر می‌شود که در این راستا آگاهی بخشی در این زمینه مهم است. او افزود: امروز موضوع بیمه‌ها، بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده است. هدف این است که افرادی که دارای مشکلات و در گروه‌های نیازمند هستند حداقل‌های معیشتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند زندگی شرافتمندانه و همراه با عزت و منزلت را تجربه کنند. در این راستا موضوع اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای معلولیت از برنامه‌هایی بوده است که در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است.رییس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با توجه به شرایط سختی که کشور در آن قرار دارد سعی شده است تا آن چیزی که در بودجه قرار داده شده به موقع در اختیار مددجویان قرار بگیرد و با الکترونیکی شدن پرداخت‌ها در سازمان بهزیستی سعی شده تا نظم مناسبی ایجاد شود و صرفه جویی و ارتقای فعالیت ۲۵ درصدی ایجاد شود.قبادی دانا ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش شده تا موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را مدنظر قرار دهیم و سامانه شفافیت از همان ابتدا راه‌اندازی شد و املاک سازمان، پرداخت‌هایی که برای افراد دارای معلولیت انجام شده، برای عزیزان قابل دسترس است و همچنین تمام قرارداد‌ها و دعاوی و موافقت نامه‌ها روی سامانه بهزیستی قابل رویت است. همچنین پرداخت‌های حق بیمه سهم کارفرمایی و پرداخت‌های شهریه‌های دانشجویی، الکترونیکی و شفاف شده است و امروز ۸۲ درصد بودجه سازمان بهزیستی به صورت الکترونیکی و شفاف پرداخت می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران