شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها گفت: هرساله ۱۶ تن در هر هکتار فرسایش خاک در کشور رخ می دهد

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها  گفت: هرساله ۱۶ تن در هر هکتار فرسایش خاک در کشور رخ می دهد که تنها با اقدامات آبخیزداری می توان آن را مدیریت کرد. هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه امنیت غذایی در کشور منوط به کنترل فرسایش خاک است، گفت: یکی از مهمترین چالش هایی که می تواند مسیر توسعه اقتصادی و امنیت غذایی و خودکفایی را با مشکل مواجه کند، فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی آن است. هرساله ۱۶ تن در هر هکتار فرسایش خاک در کشور رخ می دهد که تنها با اقدامات آبخیزداری  می توان آن را مدیریت کرد. جزی با اشاره به اینکه اقدامات آبخیزداری می تواند این حجم از فرسایش خاک را در هر هکتار به ۹ تن کاهش دهد، گفت: آب موضوع جدی و مهم دیگر کشور است اما آب با روش های مختلف تهیه و استحصال قابل تجدید است اما خاک از دست رفته به هیچ وجه قابل بازگشت نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران