شماره امروز: ۵۴۷

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی:

| | |

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور توضیحاتی درباره توزیع متادون و عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر ارایه کرد.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور توضیحاتی درباره توزیع متادون و عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر ارایه کرد. مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره توزیع متادون در داروخانه‌ها گفت: به عنوان یک کارشناس اعتیاد باید بگویم که در مراکز dic متادون را مصرف می‌کنیم و مجوز توزیع متادون در مراکز ما نیز از وزارت بهداشت اخذ می‌شود، اما در نهایت ما تابع دستورات وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم، اما باید به این نکته توجه کنیم که متادون درمان‌کننده اعتیاد نیست، بلکه متادون یک ابزاری است تا معتاد را برای درمان در مراکز آماده کنیم و در حقیقت درمان اصلی ما برای معتادان خدمات غیردارویی است که به آنها ارایه می‌شود. فرید براتی سده ادامه داد: در واقع متادون آغازی است برای شروع درمان‌های غیردارویی و از این طریق معتاد را برای درمان‌های غیردارویی وارد مراکز می‌کنیم. بنابراین اگر متادون در جایی توزیع شود که درمان غیردارویی وجود نداشته باشد، در حقیقت یک نوع نقض غرض در درمان معتادان است. در داروخانه نیز اگر متادون قرار باشد توزیع شود، باید مقررات کنترل داروهای مخدر بر آنها اعمال شود و اینگونه نیست که مانند بقیه داروها بتوان به راحتی متادون را از داروخانه تهیه کرد و باید به این موضوع توجه شود.

    متادون در مراکز dic توزیع نشود

 معتادان دیگر مراجعه  نمی‌کنند

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: دغدغه اصلی ما نیز این است که اگر متادون در مراکز ما توزیع نشود، معتادان برای دریافت درمان‌های غیردارویی مانند خدمات روانشناسی و مددکاری ممکن است دیگر مراجعه نکنند. البته ما نمی‌گوییم آنچه که در حال حاضر در مراکز ترک اعتیاد به معتادان ارایه می‌شود کامل و جامع است، اما درصدی از معتادان از این خدمات استفاده می‌کنند و ما باید اقداماتی را انجام دهیم که تعداد بیشتری از آنها از این روش‌ها استفاده کنند. او ادامه داد: بر اساس اصول روانشناسی اعتیاد اگر این خدمات با متادون ارایه نشود، ممکن است معتاد برای دریافت این خدمات دیگر به مراکز ما مراجعه نکند، بنابراین همانطور که گفتم باید توجه کنیم که درمان اعتیاد متادون نیست، بلکه متادون یک راه کمکی برای دریافت درمان‌های غیردارویی است. این موارد نظر شخصی من به عنوان کارشناس است و این موارد نظرات سازمانی من نیست، چراکه ما در سازمان تابع دستورات ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص معتادان متجاهر آیا وضعیت این معتادان در قانون مبنی بر مجرم یا بیمار بودن مشخص خواهد شد؟ گفت: با توجه به تغییراتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام خواهد شد، قطعا تکلیف معتادان متجاهر نیز مشخص خواهد شد و معلوم می‌شود که نگهداری از این معتادان بر عهده چه کسی است و آیا اصلا معتادان متجاهر مجرم هستند یا همچنان بیمار تلقی می‌شوند.

   عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر 

سیاست نظام  نیست

براتی‌سده همچنین درباره برخی اظهارات مبنی بر عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر گفت: چنین بحث‌هایی اصلا مطرح نیست و هرکسی از هر جناحی چنین سخنانی می‌گوید، خلاف واقع سخن گفته است و چنین موضوعاتی اصلا مطرح نیست. اگر هم چنین سخنانی از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، دلیل بر این نیست که اینگونه سخنان سیاست‌های کلی نظام و سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر یا سیاست دستگاه‌هایی مانند بهزیستی است. او با بیان اینکه چنین موضوعاتی غیرانسانی است، تصریح کرد: وظیفه دستگاه‌هایی مانند ما و وزارت بهداشت که دستگاه‌های خدماتی هستیم، این است به این زنان خدماتی را ارایه دهیم و زمینه‌ای برای ارایه خدمات به آنها فراهم کنیم. در دو استان تهران و خراسان رضوی مراکز مادر،کودک برای زنان معتاد متجاهر راه‌اندازی شده است.

     هیچ گونه محدودیتی

 برای حمایت از زنان معتادِ باردار نداریم

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: زنان معتادی که باردار و یا دارای کودک و نوزاد هستند، می‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و تحت نظر درمانی و حمایتی قرار بگیرند. زنانی که باردار هستند در هنگام زایمان به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند و زنانی که دارای نوزاد و کودک هستند و می‌خواهند کودکانشان در کنارشان باشند نیز در این مراکز می‌توانند خدمات درمانی بگیرند و تحت پوشش ما هستند و هیچ گونه محدودیتی برای حمایت از این زنان نداریم. ظرفیت‌هایی که ایجاد شده همچنان خالی است و این نشان‌دهنده این است که این زنان تعداد زیادی ندارند. براتی‌سده با تاکید براینکه از این زنان حمایت می‌کنیم تا در بهترین شرایط قرار بگیرند، تصریح کرد: یکی از موسسات خیریه نیز قرار است زنانی که از مراکز مادر،کودک ما خارج می‌شوند و به همراه کودکانشان هستند را تحت پوشش قرارداده و خانه‌های امنی برای آنها در نظر بگیرد تا بتوانند در کنار کودکانشان زندگی کنند و تمام هزینه آن نیز توسط موسسه پرداخت می‌شود. او تاکید کرد: بنابراین ما با چنین مواردی مشکل نداریم و این بحث که مطرح می‌شود، یک بحث انحرافی است و افرادی که چنین سخنانی می‌گویند، آشنایی با حیطه اعتیاد در زنان ندارند. این موضوعات ممکن است باعث شود زنانی که باردار هستند و مصرف مواد دارند به مراکز درمانی ما مراجعه نکنند و اثرات منفی چنین صحبت‌هایی بسیار زیاد است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران