شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «تحلیل داده‌های اقتصادی» نوشته‌ «گری کوپ»، مهم‌ترین الگوهای اقتصادسنجی مدرن را بررسی می‌کند. این کتاب را نمی‌توان یک اثر آموزش اقتصادسنجی به شکل کلاسیک آن دانست. با مرور کتاب خواهید دید که روابط ریاضی استفاده شده در آن ناچیز است؛

کتاب «تحلیل داده‌های اقتصادی» نوشته‌ «گری کوپ»، مهم‌ترین الگوهای اقتصادسنجی مدرن را بررسی می‌کند. این کتاب را نمی‌توان یک اثر آموزش اقتصادسنجی به شکل کلاسیک آن دانست. با مرور کتاب خواهید دید که روابط ریاضی استفاده شده در آن ناچیز است؛ در حالی که کتاب‌های اقتصادسنجی معمولاً لبریز از روابط و اثبات‌های ریاضی هستند. تجربه نشان داده است که در فرآیند آموزش اقتصادسنجی، معمولاً انتقال مفاهیم فدای بررسی اثبات‌های ریاضی می‌شود. امروزه تکنیک‌های پیشرفته آمار و اقتصادسنجی در رشته‌های مختلفی نظیر MBA، حسابداری و علوم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از پژوهشگران در این رشته‌ها به دلیل عدم برخورداری از پیشینه ریاضی و آمار، قادر به فراگیری الگوهای پیچیده اقتصادسنجی نیستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران