شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته « دارون عجم اغلو» و «جیمز رابینسون» دو اقتصاد دان برجسته جهانی است.

کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته « دارون عجم اغلو» و «جیمز رابینسون» دو اقتصاد دان برجسته جهانی است. در واقع نویسندگان این کتاب با تئوری جدیدی که عرضه کرده‌اند با شواهد تاریخی نشان می‌دهند که مساله دموکراسی اساساً به دلیل دغدغه‌های معیشتی مطرح شد. آنها شواهدی عرضه می‌کنند که توده مردم خواستار بازتوزیع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاکم به لحاظ عددی در اکثریت قرار داشتند مدل دموکراسی را به دیگر مدل‌های سیاسی ترجیح دادند. در کتاب به خوبی تصویر شده که دغدغه اصلی هواداران دموکراسی و تعمیم حق رأی به توده، آزادی بیان نبوده بلکه مردم عادی می‌خواستند به این طریق از مواهب مادی بیشتری برخوردار شوند چرا که معتقد بودند در دیگر نظام‌های سیاسی، نخبگان بر منابع عمومی مسلط می‌شوند و بازتوزیع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران