شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «جایگاه قدرت در معادلات اقتصادی» نوشته « آدام اوزان» کتابی است درباره اقتصاد متعارف و نقش قدرت در اقتصاد. کتابی که می‌تواند گره از راز و رمزهای اقتصادی در کشورهای مختلف باز کند. در این کتاب به این موضوع پرداخته می‌شود

کتاب «جایگاه قدرت در معادلات اقتصادی» نوشته « آدام اوزان» کتابی است درباره اقتصاد متعارف و نقش قدرت در اقتصاد. کتابی که می‌تواند گره از راز و رمزهای اقتصادی در کشورهای مختلف باز کند. در این کتاب به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا اقتصاد متعارف، اغلب به‌طور کامل نقش قدرت در تعیین پیامدهای اقتصادی را نادیده می‌گیرد. در این راستا به چالش‌های اخیر علم اقتصاد و مطالعات اخیر «توماس پیکتی» در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» ‌پرداخته می‌شود. سپس دو حوزه از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد سیاسی و نظریه بازی همکارانه که حاصل کارهای مهم «جان نش» برای مسائل چانه‌زنی است، بررسی می‌شود. در ادامه مفهوم‌سازی قدرت با نگاهی به «نظریه قدرت بارتلت» مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان یک تابع اقتصاد سیاسی، ارایه و کاربردهای آن شرح داده می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران