شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از وجود گسل‌های فعال و خطرناک در اطراف تهران خبر داد. رضا کرمی محمدی اظهارکرد:

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از وجود گسل‌های فعال و خطرناک در اطراف تهران خبر داد. رضا کرمی محمدی اظهارکرد: حدود یک دهه پیش با کمک جایکا ژاپن و در مقاطعی از گسل مشا، چهار سنسور و شتابنگار زلزله نصب شده و سامانه هشدار سریع زلزله در تهران به صورت پایلوت راه‌اندازی شد. او با بیان اینکه در اطراف تهران گسل‌های فعال و خطرناک داریم، گفت: تعداد چهار دستگاه برای این تعداد گسل بسیار کم بود. چرا که علاوه بر تعدادگسل‌ها، طول هرگسل نیز زیاد و چندین کیلومتر بود که در تمام مسیر و طول گسل‌ها نیز ممکن است گسیختگی رخ دهد. به همین دلیل نیز لازم بود که تعداد شتابنگارها و حس‌گرها را افزایش دهیم. رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه اگر بخواهیم مانند بسیاری از شهرها در کشورهای عمدتا توسعه‌یافته جهان سامانه هشدار سریع داشته باشیم، باید مجموعه کامل داشته باشیم، گفت: در همین راستا نیز طبق برآوردهای ما به حدود ۲۰۰ شتاب نگار نیاز داریم که ۲۲ دستگاه جدید به چهار مورد قبلی در فاز اول اضافه شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران