شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «دست نامریی» نوشته «آدام اسمیت» یکی دیگر از آن کتاب‌های اقتصادی است که بیشتر به نیروی کار می‌پردازد.

کتاب «دست نامریی» نوشته «آدام اسمیت» یکی دیگر از آن کتاب‌های اقتصادی است که بیشتر به نیروی کار می‌پردازد. در این کتاب آمده است: مهم‌ترین پیشرفتی که در نیروی مولد کارگر حاصل شده و عمده مهارت، چابکی و بینشی که این نیرو در همه جا هدایت یا به کار گرفته شده است، ظاهرا ناشی از تقسیم کار می‌باشد. آثار تقسیم کار در تجارت عمومی جامعه را هنگامی می‌توان به آسانی درک نمود که شیوه تقسیم کار در یک محصول معین مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. معمولا تصور بر این است که تقسیم کار در تولیدات خُرد بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها صورت گرفته؛ البته شاید واقعا منظور این نیست که در اینگونه تولیدات تقسیم کار بیشتر از تولیدات مهم‌تر عملی شده: بلکه مقصود آن است که در این تولیدات خردی که نیازهای روزمره برخی از مردم را فراهم می‌آورد، تعداد کل کارگران می‌بایست بالضروره کم باشد و اغلب می‌توان اینگونه کارگرهایی که در عرصه‌های گوناگون مشغول فعالیت هستند را در یک کارگاه گردهم آورده و زیرنظر یک ناظر قرار داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران