شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «حق به شهر؛ ریشه‌های شهری بحران‌های مالی» نوشته اندی مری فیلد و دیوید هاروی در مورد نظام سرمایه داری و ساخت مسکن برای ایجاد ارزش اضافی و سودآوری است.

کتاب «حق به شهر؛ ریشه‌های شهری بحران‌های مالی» نوشته اندی مری فیلد و دیوید هاروی در مورد نظام سرمایه داری و ساخت مسکن برای ایجاد ارزش اضافی و سودآوری است. در این کتاب آمده است: «در نظام سرمایه‌داری مسکن بیش از هر چیز شکل کالا به خود می‌گیرد و تولید آن نه برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی مردم که به منظور ایجاد ارزش اضافی و سودآوری انجام می‌شود. ملاحظات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در طرح و توسعه شهری است. اینکه یک ناحیه مسکونی شهر تخلیه و بافت سنتی آن ویران شود، اجتماعِ ساکنان آن متلاشی شود و شهروندان به حاشیه شهر رانده شوند تنها مسائلی جانبی خواهند بود، اگر تأسیسات جایگزین باعث افزایش قیمت زمین یا سودآوری بیشتری برای سرمایه باشد. ساخت و توسعه شهری همچنین تابع ملاحظات سیاسی حکومت است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران