شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باید پیش از اینکه کرونا اثرات خود را بگذارد تصمیمات را بگیریم، نه اینکه پشت کرونا حرکت کنیم و هرکاری که می‌خواهد انجام دهد و ما با دیرکرد در تصمیم‌گیری که همان تعطیلی حداقل دو هفته‌ای تهران و کلان‌شهرها است را باید به سرعت انجام دهیم،

باید پیش از اینکه کرونا اثرات خود را بگذارد تصمیمات را بگیریم، نه اینکه پشت کرونا حرکت کنیم و هرکاری که می‌خواهد انجام دهد و ما با دیرکرد در تصمیم‌گیری که همان تعطیلی حداقل دو هفته‌ای تهران و کلان‌شهرها است را باید به سرعت انجام دهیم، چرا که در غیر این صورت مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد خواهد شد. رییس شورای شهر تهران با بیان مطلب فوق گفت: هشدار در مورد وضعیت پاندمی کرونا در تهران است، متاسفانه موج جدید تعداد فوتی‌ها را به دو برابر رسانده و رو به افزایش است. محسن هاشمی افزود: پیش از اینکه کرونا اثرات خود را بگذارد تصمیمات را بگیریم، نه اینکه پشت کرونا حرکت کنیم و هرکاری که می‌خواهد انجام دهد و ما با دیرکرد در تصمیم‌گیری که همان تعطیلی حداقل دو هفته‌ای تهران و کلان‌شهرها است را باید به سرعت انجام دهیم، چرا که در غیر این صورت مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران