شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مطالبی که در سایت‌های ضد انقلاب درباره خرید و فروش و تجارت اعضای بدن بیماران کرونا مطرح شده، به هیچ‌وجه صحت ندارد. رییس مرکز پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این مطلب گفت:

مطالبی که در سایت‌های ضد انقلاب درباره خرید و فروش و تجارت اعضای بدن بیماران کرونا مطرح شده، به هیچ‌وجه صحت ندارد. رییس مرکز پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این مطلب گفت: وزارت بهداشت به دقت شایعاتی که در زمینه تجارت و خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی منتشر می‌شود را رصد می‌کند، حراست وزارت بهداشت نیز به دقت این شایعات و افرادی را که با بازنشر این مطالب به گسترش آن دامن می‌زنند، زیر نظر دارد. مهدی شادنوش افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این مطالب کذب از خارج از کشور فرستاده شده و هدف این شایعه‌سازان ایجاد التهاب، تشویش اذهان عمومی و ایجاد نارضایتی در جامعه است. رییس مرکز پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت افزود: هرگونه پیوند عضو در ایران در شبکه قانونی و تعریف شده رسمی در بیمارستان‌ها امکان‌پذیر است و خارج از آن اساسا انجام هیچ عمل پیوند عضوی امکانپذیر و عملیاتی نیست. شادنوش ادامه داد: بعضی‌ها از آرامش ایجاد شده در کشور در حوزه پیوند عضو رضایت ندارند و به پخش و انتشار این شایعات اقدام می‌کنند، از طرفی هم، چون موضوع ترحم‌انگیزی است بدخواهانی تمایل دارند از این طریق عواطف مردم را تحریک و ایجاد نارضایتی کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران