شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «تحقق جهانی‌سازی» نوشته «جوزف اشتیگلیتس» برنده نوبل اقتصاد سال 2001 است. نظریه جهانی‌شدن از زمانی که به عنوان یک چارچوب فکری و عملی جدید به دنیا ارایه شد، تا امروز مسیری پرچالش را پشت‌سر گذاشته است.

کتاب «تحقق جهانی‌سازی» نوشته «جوزف اشتیگلیتس» برنده نوبل اقتصاد سال 2001 است. نظریه جهانی‌شدن از زمانی که به عنوان یک چارچوب فکری و عملی جدید به دنیا ارایه شد، تا امروز مسیری پرچالش را پشت‌سر گذاشته است. در بسیاری از کشورهای جهان این مساله منجر به گسترش شکاف بین فقیر و غنی و فقیرترشدن مردم شده است.کتاب «تحقق جهانی‌سازی» تلاشی است برای روشن‌کردن زوایای آسیب‌زننده به اقتصاد و فرهنگ و سیاست در اثر مقوله جهانی‌شدن. جوزف اشتیگلیتس، نویسنده این کتاب، یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر و صاحب تألیفات کلیدی گوناگون در این حوزه است. خلاصه که اگر به موضوعات اقتصادی آن هم مساله جهانی شدن اقتصاد علاقه دارید این کتاب می‌تواند یکی از گزینه‌های شما برای مطالعه باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران