شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مسوول کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته از توقف کاوش در این محوطه باستانی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. مجید کلانوری گفت: این روزها مشغول پژوهش و تحلیل داده‌ها و یافته‌های باستانی این مجموعه میراث جهانی هستیم.

مسوول کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته از توقف کاوش در این محوطه باستانی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. مجید کلانوری گفت: این روزها مشغول پژوهش و تحلیل داده‌ها و یافته‌های باستانی این مجموعه میراث جهانی هستیم. او با اشاره به آنکه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا حفاری‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته انجام نخواهد شد، گفت: هر چند هر سال برنامه کاوش و حفاری برای شهر سوخته تعریف می‌شد، اما با توجه به آنکه تیم کاوش در این مجموعه حداقل متشکل از ۵۰ نفر است که معمولا باید در یک ترانشه کوچک در کنار یکدیگر به کاوش بپردازند، قاعدتاً در شرایط شیوع ویروس کرونا حضور این تعداد افراد در کنار یکدیگر و رعایت فاصله اجتماعی امکان پذیر نیست. شاید بتوان در شرایط فعلی بررسی باستان‌شناسی انجام داد اما حفاری و کاوش به دلیل حضور چندین نفر در کنار یکدیگر و در فاصله اندک قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین می‌توان گفت کاوش و حفاری در شهر سوخته در سال جاری انجام نخواهد شد؛ اما امسال توجهات به سمت فعالیت‌های پژوهشی روی یافته‌های سال‌های قبل متمرکز شده است. او در خصوص فعالیت‌های پژوهشی تعریف شده که تکمیل‌کننده کاوش‌های سال‌های قبل است، اظهار کرد: با توجه به آنکه انجام این فعالیت‌های پژوهشی نیازمند حضور فیزیکی نیست، پژوهشگران می‌توانند مطالعات خود را روی داده‌های موجود انجام دهند از این رو تا زمان شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های پژوهشی در خصوص یافته‌های پیشین در شهر سوخته به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران