شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«دنیس ب. اسمیت» یکی از نویسندگان معروف کتاب‌های اقتصادی در کتاب «ژاپن و ظهور یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی» به چند و چون اوج گرفتن اقتصاد ژاپن پرداخته است.

«دنیس ب. اسمیت» یکی از نویسندگان معروف کتاب‌های اقتصادی در کتاب «ژاپن و ظهور یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی» به چند و چون اوج گرفتن اقتصاد ژاپن پرداخته است. اینکه سیاست‌های نظامی ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوی متحدان آن کشور و خصوصا امریکا بسیار خطرناک و زیان‌آور تلقی می‌شد. بعد از زمان جنگ، قانون اساسی ژاپن، آن کشور را غیرنظامی اعلام کرد درحالی که تا سال ۱۹۵۰ شالوده نیروهای مسلح ژاپن کاملاً از هم پاشیده بود. از آن زمان به بعد، هزینه‌های دفاعی آن کشور هرگز تا حدی بیش از یک درصد از درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا نکرد. اما در قبال ثروت ملی ژاپن، این یک درصد به‌معنای آن است که نیروهای دفاع از ژاپن (نام قانونی نیروهای مسلح ژاپن) به‌خوبی مسلح شده باقی ماند. ژاپن یک ابرقدرت نظامی به‌شمار نمی‌آید، اما در مقابل به یک عامل مهم در موازنه قدرت آن هم در اقیانوس آرام و جهان بدل شده است. فناوری خیره‌کننده ژاپن به آن کشور امکان آن را می‌دهد تا به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران