شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرپرست هیات باستان‌شناسی از کشف گورهایی از دوران اسلامی در استقرارگاهی از دوران اشکانی در پیرانشهر آذربایجان غربی خبر داد. افراسیاب گراوند گفت:

سرپرست هیات باستان‌شناسی از کشف گورهایی از دوران اسلامی در استقرارگاهی از دوران اشکانی در پیرانشهر آذربایجان غربی خبر داد. افراسیاب گراوند گفت: سومین فصل کاوش محوطه سوغانلو ۴ در حوضه سد کانی سیب پیرانشهر استان آذربایجان غربی پژوهشگاه به منظور پی گردی سازه‌های معماری به دست آمده از فصول گذشته در حال انجام است.

 این باستان‌شناس تصریح کرد: محوطه سوغانلو ۴ از مهم‌ترین استقرارگاه‌های حوضه آبگیر سد کانی سیب پیرانشهر در یک دره میانکوهی باریک و بر روی بلندی‌های طبیعی واقع شده است. او افزود: این دره به دلیل وجود رودخانه زاب کوچک، استعداد و توانمندی کشاورزی و خاک حاصلخیز، شرایط زیست محیطی مناسبی را برای انسان‌های یکجانشین و تولید کننده غذا از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر را فراهم آورده و از سوی دیگر این دره با داشتن مراتع و چراگاه‌های وسیع همواره شرایط مناسب را برای گروه‌های کوچرو و چراگرد فراهم ساخته که حضور محوطه‌های متعدد در نزدیکی این رودخانه و نیز روستاهای امروزی، دلیلی بر این مدعاست. نتایج حاصله و یافته‌های معماری به دست آمده از کاوش‌ها، نشان از اهمیت این محوطه در ادوار پیشین دارد و بر اساس آثار معماری به دست آمده از آن می‌توان بیان کرد که این محوطه باستانی در دو دوره زمانی مورد استقرار و استفاده قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران