شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» در واقع گفتارهای اقتصادی «امام موسی صدر» است. خواننده با مطالعه این‌ مباحث‌ به‌‌خوبی‌ درمی‌یابد که‌ قوانین‌ِ اقتصادی‌ اسلام‌ با نهایت‌ دقت‌ و با رعایت‌ تحولات‌ زمان،

کتاب «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» در واقع گفتارهای اقتصادی «امام موسی صدر» است. خواننده با مطالعه این‌ مباحث‌ به‌‌خوبی‌ درمی‌یابد که‌ قوانین‌ِ اقتصادی‌ اسلام‌ با نهایت‌ دقت‌ و با رعایت‌ تحولات‌ زمان، بدون‌ اجازه استثمار کارگر یا کینه‌توزی‌ نسبت‌ به‌ سرمایه‌دار، با وسعت‌ نظر خاصی‌ که‌ از آثار قوانین‌ الهی‌ است، تدوین‌ و به‌ دنیا عرضه‌ شده‌ است. چون‌ توضیح‌ و دفاع‌ از این‌ مکتب‌ به‌ مقدماتی‌ چند نیازمند است‌ تا انتقادهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بر آن‌ اصول‌ وارد شود، تشریح‌ و پاسخ‌ گفته‌ شود، خوانندگان‌ را به‌ مطالعه‌ این‌ سلسله‌ بحث‌ها دعوت‌ می‌کنیم. عناصر اصلی‌ اقتصاد بشر در این‌ سه‌ کلمه‌ «کار»، «سرمایه» و «زمین‌» خلاصه‌ می‌شود و با شناختن‌ این‌ سه‌ عنصر و سهمی‌ که‌ هر یک‌ در تولید دارد، می‌توان‌ اصول‌ نظام‌های‌ مختلف‌ اقتصادی‌ دنیا را بیان‌ کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران