شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیش از یک دهه از آخرین کاوش‌های این شهر تاریخی می‌گذرد و با توجه به وسعت شهر، تنها ۵ درصد آن کاوش شده از این رو نیاز است

بیش از یک دهه از آخرین کاوش‌های این شهر تاریخی می‌گذرد و با توجه به وسعت شهر، تنها ۵ درصد آن کاوش شده از این رو نیاز است تا در سال جاری، تمرکز بر کارهای پژوهشی و کاوش باستان‌شناسی باشد. مدیر پایگاه شهر تاریخی «سیمره» ضمن بیان مطلب فوق از عدم پرداختن به مباحث پژوهشی در این شهر تاریخی خبر داد و گفت: سعی ما برآن است تا برنامه‌ها را پژوهش محور کنیم و اعتبارات نیز تخصیص یابد. امیدواریم بتوانیم در سال جاری یک فصل کاوش یا گمانه زنی در شهر تاریخی سیمره داشته باشیم. جمال شیخی افزود: طی این سال‌ها حتی ۵ درصد شهر تاریخی سیمره نیز کاوش نشده و نیاز است تا توجه بیشتری به این شهر تاریخی شود. البته اکنون اولویت کاوش‌، انجام گمانه زنی در چهارطاقی است که در این شهر قرار دارد و تصور آن است که به دوره ساسانیان بازمی‌گردد اما باید گاهنگاری و تاریخ آن را به دست آوریم ضمن آنکه عرصه و حریم آن مشخص و مدون شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران