شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ممیز آدمی با حضور بسیار واضح و نیرومند است، بدان معنا که با حضور او در رشته گرافیک، محوطه‌ای را روشن کرده است.

ممیز آدمی با حضور بسیار واضح و نیرومند است، بدان معنا که با حضور او در رشته گرافیک، محوطه‌ای را روشن کرده است. اگر حضور ممیز نبود، چراغ سندیکای گرافیک روشن نمی‌شد. این حرف‌ها را فرشید مثقالی درباره ممیز می‌گوید. اما ممیز فراتر از این حرف‌ها بود. او در واقع اولین کسی بود که چراغ گرافیک ایران را روشن کرد. ممیز کاری کرد که این هنر ذات واقعی خود را به همه بنمایاند.

 مرتضی ممیز‌زاده 4 شهریور 1315 در پنجم آذر ماه 1384 چهره در خاک کشید. اما نامش همچنان بر تارک هنر گرافیک ایران می‌درخشد. به حق او را پدر گرافیک ایران می‌نامند و نامش جاودانه خواهد ماند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران