شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان مدیریت بحران کشور از به‌روزرسانی شدن قانون مدیریت بحران کشور خبر داد. اسماعیل نجار گفت:

رییس سازمان مدیریت بحران کشور از به‌روزرسانی شدن قانون مدیریت بحران کشور خبر داد. اسماعیل نجار گفت: خوشبختانه قانون مدیریت بحران کشور به روزرسانی شد و نزدیک به ۳۰ مورد از این قوانین نیاز به سند پشتیبان و دستورالعمل‌هایی داشتند که پژوهشکده سوانح طبیعی این وظیفه را برعهده گرفت و کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که منجر به تدوین ایین نامه‌ها شد. او افزود: با توجه به اهمیت موضوع دبیرخانه تدوین لوایح، آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هریک از اسناد مورد نیاز، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرد. در مجموع ۲۰ کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران به منظور تدوین برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد. دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و عملیان فرماندهی پاسخ به بحران افزود: بر اساس این حکم، تهیه ۲۵ سند مشتمل بر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه‌های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت. رییس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: اکنون با گذشت مدت زمان حدود یک سال از تصویب این قانون با توجه به شرایط ویژه جهانی ناشی از انتشار ویروس کرونا، شاهد نهایی شدن دستورالعمل‌هایی هستیم که نقاط ضعف در قانون قبلی از جمله عدم شفافیت وظایف و نبودن شاخص‌های عملکردی را هموار ساخته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران