شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در راستای توسعه روستاها با محوریت دهیاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ۳۷۴ روستا در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان در سه محور کشاورزی، صنعت و گردشگری و صنایع دستی شناسایی و اطلاعات آنها احصا شده است.

در راستای توسعه روستاها با محوریت دهیاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ۳۷۴ روستا در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان در سه محور کشاورزی، صنعت و گردشگری و صنایع دستی شناسایی و اطلاعات آنها احصا شده است. معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضمن بیان مطلب فوق گفت: از مجموع ۳۷۴ روستا منتخب در این سه استان ۲۴۵روستا دارای قابلیت توسعه در بخش کشاورزی، ۳۷ روستا دارای قابلیت توسعه در بخش صنعت و ۹۲ روستا هم دارای قابلیت توسعه در حوزه گردشگری و صنایع دستی هستند.علی قربانی افزود: استان آذربایجان شرقی دارای ۷۲ روستا در بخش کشاورزی، ۱۱ روستا در بخش صنعت و ۱۷ روستا هم در بخش خدمات، استان لرستان دارای ۷۸ روستا در بخش کشاورزی، روستا در بخش صنعت و ۲۸روستا در بخش خدمات و در استان کرمان هم ۹۵روستا در بخش کشاورزی و ۲۳روستا در بخش صنعت و ۴۷ روستا دربخش خدمات در حوزه اقتصاد مقاومتی بودند. او خاطرنشان کرد: در حوزه کارآفرینی، اقتصاد روستایی و محرومیت زدایی، بانک اطلاعات سه هزار نفر از کارآفرینان روستایی، شناسایی و بارگذاری آن در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده و به منظور استفاده ار تجربیات آنها این اطلاعات در قالب دو جلد کتاب منتشر شده تا دیگر کارآفرینان روستایی از این تجربیات الگو‌برداری و استفاده کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران