شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فرزندآوری با شیوع ویروس کرونا و ترس از مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش یافته که به گفته برخی از کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده در سال‌های آتی با تحمیل فشار به نیروی فعال و جوان،

فرزندآوری با شیوع ویروس کرونا و ترس از مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش یافته که به گفته برخی از کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده در سال‌های آتی با تحمیل فشار به نیروی فعال و جوان، زیرساخت‌های اقتصادی را تخریب و حجم مناسبات اجتماعی پایدار و غنی جامعه را کاهش می‌دهد. براساس منابع رسمی میانگین رشد سالانه جمعیت در کشور معادل ۱.۲ درصد و رشد موالید برابر با ۱.۴ درصد است. به گفته مسوولان این میزان از نرخ رشد جمعیت در سال‌های آتی جامعه را با دشواری‌ روبرو می‌کند. شماری از کشورها به منظور افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت بر سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش مالیات و افزایش درآمد متمرکز شده‌اند و به عنوان مثال در ژاپن به ازای هر فرزند زیر ۱۵ سال، ماهانه ۱۳هزار ین ژاپن پرداخت می‌شود. برخی از مسوولان کشور نیز حمایت از زنان شاغل را یک عامل موثر بر افزایش فرزندآوری تلقی می‌کنند، سیدعلی موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: تغییر در شرایط رشد جمعیتی کشور مستلزم حمایت از زنان شاغل در زمینه حقوق و مرخصی است و فرزندآوری بدون حمایت از زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود. در حال حاضر جامعه ایران با کاهش نرخ جایگزینی جمعیت مواجه است به عبارت دیگر نسل جایگزین تولید نمی‌شود و تجدید نسل در کشور کاهش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران