شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با آماده شدن برنامه مدیریت زیست بومی تالاب هامون از کمک 10 میلیون یورویی مجامع بین‌المللی به این برنامه خبر داد.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با آماده شدن برنامه مدیریت زیست بومی تالاب هامون از کمک 10 میلیون یورویی مجامع بین‌المللی به این برنامه خبر داد. مسعود باقرزاده کریمی گفت: چون احیای تالاب هامون پروژه‌ای بین‌المللی است ما توانسته‌ایم که مشارکت جوامع بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا را نیز جلب کنیم. اتحادیه اروپا حدود ۱۰ میلیون یورو برای این کار تخصیص داده است که طی پنج سال و از سال ۲۰۲۰ در ایران برای احیای هامون هزینه می‌شود. او ضمن اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با یک روش‌شناسی جامع‌نگر تحت عنوان مدیریت زیست بومی تالاب‌ها، برنامه‌ای مدیریتی برای تعدادی از تالاب‌های کشور تدوین کرده است، اظهار کرد: اگر ما به دنبال احیای تالاب‌ها هستیم باید کل حوزه آبخیز را ساماندهی کنیم. درحال حاضر برنامه‌ای مدیریتی برای تالاب هامون در نظر گرفته شده است اما هامون تالابی مرزی است که ۹۰ درصد حوضه آبخیز آن در کشور افغانستان قرار دارد. از این‌رو فرآیند تدوین و مطالعه برنامه مدیریتی آن با سایر تالاب‌های کشور تفاوت دارد. البته هدف اصلی ما این است برای حفظ و احیای تالاب هامون با جوامع محلی مشارکت کنیم. درحال حاضر نوعی رقابت در تالاب برای مصرف آب در اکوسیستم و مصرف آب بین جوامع انسانی است بنابراین باید فعالیت‌هایی را در منطقه تعریف کنیم که هم معیشت مردم را تامین کند و هم آب تالاب را هدر ندهد. رونق گاومیش‌داری، صنایع دستی و صیادی از جمله این فعالیت‌ها هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران