شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «فقر احمق می‌کند» نوشته «الدار شفیر، سندهیل مولاینیتن» نگاهی متفاوت به مشکلات موجود درباره هزینه‌های زندگی دارد.

کتاب «فقر احمق می‌کند» نوشته «الدار شفیر، سندهیل مولاینیتن» نگاهی متفاوت به مشکلات موجود درباره هزینه‌های زندگی دارد. این کتاب تلاش می‌کند تاثیر کمیابی (قحطی) را در زندگی انسان درباره دو مساله پول و زمان نشان دهد و البته راه‌حل‌هایی برای مقابله با این شرایط برای افراد ارایه دهد. این به سرعت توانست جایگاهش را در میان خوانندگان پیداکند.

 این کتاب از امریکا هم فراتر رفته است و در طی سال‌های گذشته به چندین زبان ترجمه شده است. در مقدمه کتاب فقر احمق می‌کند از قول نویسندگان آمده است: «ما این کتاب را به این خاطر نوشتیم که برای ننوشتنش وقت نداشتیم.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران