شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این کتاب با موضوع بررسی راهکارهای اقتصادی در جهان برای عبور از مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی تدوین شده است.

این کتاب با موضوع بررسی راهکارهای اقتصادی در جهان برای عبور از مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی تدوین شده است. قلم «آبجیت وی بانرجی» و «استر دوفلو» دو برگزیده جایزه نوبل تالیف شده است. این کتابی است که نویسندگانش به دلیل نگارش آن در سال ۲۰۱۹ برنده جایره نوبل اقتصاد شدند و طبیعتا کتاب بسیار ارزشمندی است. این کتاب به مسائل روز جهان از منظر اقتصاد پرداخته است. این کتاب یک تحلیل عمیق و رویکرد جدی را در زمینه اقتصاد توسعه محور و سلامت و زندگی مردم معرفی کرده و نقش مهاجرت در جهان را در تعدیل یا تشدید آن مورد توجه قرار داده است. این کتاب با هدف آموزش نوشته نشده است ولی به خاطر اینکه بسیاری از کشورها در دوران سختی ازنظر اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند و بسیاری از مدیران میانی و رهبران و مسوولان اجرایی کشورها با چالش‌های عمیق و عجیبی در این زمینه مواجه هستند، در متن خود سعی کرده پاسخ‌هایی برای این دست از مسائل که جامعه بشری با آن مواجه است ارایه دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران