شماره امروز: ۵۴۷

| | |

زنان در دوره قاجار به اشکال مختلف توانمندی‌های خود را در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی از جمله هنر کتابت قرآن ثبت و ماندگار کرده‌اند.

زنان در دوره قاجار به اشکال مختلف توانمندی‌های خود را در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی از جمله هنر کتابت قرآن ثبت و ماندگار کرده‌اند.

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در بررسی‌‌های تاریخ معاصر ایران در عهد قاجار، نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و هنری کمتر مطالعه شده و دراین خصوص، در منابع دست اول، مطالب چندانی ذکر نشده زیرا اکثر تاریخ نویسان بیشتر به شرح حوادث سیاسی یا شیوه زندگی شاهان و رجال پرداخته و در لابلای تألیفات خود به صورت پراکنده و غیرمستقیم به مسائل اجتماعی و هنری زنان اشاره کردند. بر اساس اعلام پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی افزود: در دوره قاجار اغلب بانوانی که به کسب دانش روی آوردند و باسواد شدند از طبع‌ شعر و قریحه ادبی نیز برخوردار بودند و آثاری از خود باقی‌ گذاشتند. عده‌‌ای دیگر از زنان استعداد خود را در فنون ظریفه و هنرهای دیگر به کار گرفتند و چون‌ خوشنویسی و استنساخ قرآن از هنرهای مورد توجه این عصر بود، اغلب زنان هنرمند در جرگه خوشنویسان درآمدند.

شریف‌زاده تصریح کرد: بررسی ‌ها نشان می‌دهد به رغم کمبود منابع مکتوب درباره زنان دربار قاجار، نقش آنها در فعالیت‌‌های اجتماعی به ویژه مذهبی و هنری محدود نبوده و در کتابت قرآن کریم، خوشنویسی و نقاشی با توانمندی شایسته آثار نفیسی بر جای گذاشته‌‌اند اما بر اثر برخی شرایط حاکم درآن دوره که عموماً تمایلی به ابراز و معرفی هنر زنان وجود نداشت بسیاری بانوان فرزانه ناشناخته و گمنام باقی ماندند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران