شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «اقتصاد فقیر» نوشته «آبیجیت بنرجی» کتابی است که به ما نشان می‌دهد، اقتصاد فقط علمی برای ثروتمندان نیست

کتاب «اقتصاد فقیر» نوشته «آبیجیت بنرجی» کتابی است که به ما نشان می‌دهد، اقتصاد فقط علمی برای ثروتمندان نیست. بلکه فقرا نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند. پرسش اساسی این است که اقتصاد برای مردم فقیر چه کارهایی کرده است؟ آیا اصلا برنامه‌ای برای فقرزدایی وجود دارد؟ اقتصاد فقیر کتابی بود که مسیر تفکر اقتصادی را تغییر داد و سیاست‌های حامی فقر را به ادبیات سیاسی جهان وارد کرد. دنیای فقر دنیای عجیبی است که شناختی درست از آن می‌تواند نگاه ما را به جهان متحول کند. 

اگر می‌خواهید دنیای فقر و پیرامونش را بشناسید، این کتاب نمونه خوبی است برای اینکه شروع به خواندن کنید. اقتصاد فقیر شاید بتواند ما را با خیلی از بازی‌های سیاسی که اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد آشنا کند، این کتاب از آن دست کتاب‌های تخصصی اقتصادی نیست که حوصله خواننده را سر ببرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران