شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بدرالزمان قریب همت بلندی داشت و چنین به نظر می‌رسد که از آغاز جوانی راه خود را در مطالعه و تحقیق یافته بود.

بدرالزمان قریب همت بلندی داشت و چنین به نظر می‌رسد که از آغاز جوانی راه خود را در مطالعه و تحقیق یافته بود. او از خاندانی بزرگ برخاسته بود که غالب افراد آن به علم و ادب شناخته شده بود و کمابیش قابل انتظار بود او هم تحت پرورش آن خاندان به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی دلبستگی یافته باشد.  او می‌توانست راه آسان را برگزیند و در تحقیقات ادبی روزگار را به سر آورد. با این همه او تصمیم گرفت راه دشوار را انتخاب کند و در پی مبحثی از فرهنگ ایرانی باشد که کمتر شناخته شده بود و به شناخت هرچه بیشتر زبان‌ها به‌ویژه زبان سغدی پرداخت و عمر پربرکت خود را بر سر این هدف عالی نهاد. بدرالزمان قریب در تاریخ اول شهریور 1308 چشم به جهان گشود و در 7 مرداد 1399 دیده از جهان فرو بست. او تنها زن از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار و مشاور رییس این فرهنگستان بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران