شماره امروز: ۵۴۷

| | |

از ویژگی‌های مهم کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» اثر هال واریان در مقایسه با کتاب‌های موجود اقتصاد خرد، آن است

از ویژگی‌های مهم کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» اثر هال واریان در مقایسه با کتاب‌های موجود اقتصاد خرد، آن است که تمامی نظریه‌های عمده اقتصاد خرد و فرضیه‌های مربوطه را در چارچوب فرضیه‌هایی با بیان ریاضی و به گونه‌ای روشن ارایه کرده است. در این رابطه پس از تعریف مفاهیم اساسی هر قضیه، مراحل گام‌به‌گام اثبات آن به‌طور کامل آورده شده است. این رویکرد به دانشجویان می‌آموزد که با پرهیز از مطالب جانبی هر نظریه و به‌دور از سردرگمی در برخورد با یک موضع خاص، ویژگی‌های اساسی و اثبات دقیق آن را فراگیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران