شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» اثر تصویری همه‌جانبه و گویا از تفاوت‌ها و شکاف‌های عظیمی که در استانداردهای زندگی و درآمدهای مردم در چهار گوشه دنیا وجود دارد،

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» اثر تصویری همه‌جانبه و گویا از تفاوت‌ها و شکاف‌های عظیمی که در استانداردهای زندگی و درآمدهای مردم در چهار گوشه دنیا وجود دارد، ارایه داده‌اند. کتاب حاضر نشان می‌دهد نحوه حکومت کردن بر کشورها، راه‌های کامیابی یا ناکامی را پیش روی مردمان این کشورها قرار می‌دهد. نویسندگان کتاب تعریفی روشن، بی‌ابهام، بینش‌افزا و تامل‌برانگیز از نهادهای اقتصادی فراگیر و بهره‌کش ارایه می‌دهند و آن را برای تحلیل شرایط اقتصادی در سراسر جهان در ادوار تاریخی مختلف به کار می‌گیرند. این کتاب را می‌توان کتابی میان‌رشته‌ای تلقی کرد که رویکرد اقتصاد سیاسی را برای تحلیل به کار می‌گیرد. مناسبات مشترک، روابط متقابل و همبستگی‌های میان اقتصاد و سیاست است که نهادها و چگونگی ساخت آنها را متاثر می‌سازند.  در این کتاب ادوار تاریخی مختلف در کشورهای مختلف جهان در قرن‌های اخیر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته‌اند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران