شماره امروز: ۵۴۷

| | |

امکان ارایه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی به کودکان کار و زباله گرد به صورت رایگان فراهم شد.

امکان ارایه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی به کودکان کار و زباله گرد به صورت رایگان فراهم شد. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه هدفی به نام کودکان کار داریم که توسط سازمان خدمات اجتماعی راهبری می‌شوند. در واقع یکی از موضوعات اجتماعی شهر تهران همین کودکانی هستند که به هر دلیلی درگیر این نوع کارها در سطح شهر هستند. امیر محسنی با بیان اینکه زباله گردی و در مجموع کار کردن کودکان یک امر خلاف است و این کودکان مورد ظلم قرار گرفته‌اند، افزود: کودک وظیفه‌اش کار کردن نیست و باید کودکی کند و مهارت‌هایی را فرا بگیرد تا پس از آن بتواند وارد بازار کار شود. در این رابطه تفاهم نامه‌ای بین دو سازمان ورزش و خدمات اجتماعی در حال انعقاد است که بر اساس آن، چنانچه سازمان خدمات اجتماعی گروه‌هایی را شناسایی کند و زمانی که پیش بینی شود تعداد این کودکان کار به تعداد مشخصی رسیدند که امکان ارایه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی آنها فراهم باشد، در این زمینه اقدام می‌شود. او اضافه کرد: به عنوان مثال، بررسی می‌شود که کودک در یک رشته ورزشی استعداد دارد و براساس آن در همین زمینه به صورت رایگان آموزش می‌ببیند تا بتواند در آینده به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای در آن حوزه فعالیت کند. به گفته محسنی، سازمان ورزش شهرداری تهران با پروتکلی که در معاونت اجتماعی دارد می‌تواند آموزش کودکان کار را از محل منابع خود انجام دهد و وجهی را از آنها دریافت نکند. همچنین سازمان ورزش و ورزشگاه‌های مناطق شهرداری تهران در سال، حدود سه میلیون نفر مخاطب دارد و این جامعه هدف (کودکان کار) نیز شاید یک یا دو هزار نفر بیشتر نباشند که نیاز مشخص به دریافت خدمات و آموزش دارند و امکان این کار وجود دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران