شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فصل سوم بررسی و شناسایی دشت مرودشت که به منظور تهیه نقشه باستان‌شناسی شهرستان آغاز شده دربرگیرنده حریم درجه سه مجموعه جهانی تخت جمشید و شهرستان مرودشت است.

فصل سوم بررسی و شناسایی دشت مرودشت که به منظور تهیه نقشه باستان‌شناسی شهرستان آغاز شده دربرگیرنده حریم درجه سه مجموعه جهانی تخت جمشید و شهرستان مرودشت است. وحید بارانی (کارشناس گروه باستان‌شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و سرپرست بررسی تهیه نقشه باستان‌شناسی مرودشت) گفت: با توجه به فصول گذشته در این بررسی تعداد ۴۰۲ محوطه‌ها در دشت میان کوهی این حوزه در حریم یک و دو مجموعه جهانی تخت جمشید بررسی و گزارش هرکدام جداگانه ارایه شده است. بارانی از مهم‌ترین اهداف گروه باستان‌شناسی در این حوزه را، بررسی و شناسایی، شناخت کلی توالی گاه‌نگاری، تهیه نقشه باستان‌شناسی دشت مرودشت و جمع‌آوری داده‌های باستان‌شناسی (سفال، ابزار سنگی و...) به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اعلام کرد. همچنین با توجه به پراکنش فراوان محوطه‌های باستانی در دشت مرودشت، با تهیه نقشه‌های GIS و نیز پیوست این نقشه‌ها به یکدیگر می‌توان اقدام به تهیة یک نقشه منسجم باستان‌شناسی کرد که در نتیجه به شناخت بهتر و بیشتر الگوهای استقراری در این ناحیه منجر می‌شود. با شروع اقدامات صورت گرفته در فصل سوم دهستان‌های رامجرد، نقش رستم، رودبال، ابرج، مجدآباد، واقع در دشت میان کوهی شمالی و باختری شهرستان مورد بررسی باستان‌شناسی قرار گرفت. تاکنون ۱۵۰ اثر باستانی در این فصل شناسایی شده که آثاری از دوران پارینه سنگی تا دوران اسلامی را دربرمی‌گیرد. بارانی افزود: بیشترین آثار تپه‌ها و محوطه‌های باستانی در دامنه کوه به شکل استقرارگاه‌های موقت کوچ نشینی و تک دوره‌ای، در دشت به شکل تپه‌های بزرگ و کم ارتفاع است که دارای توالی از نوسنگی تا اسلامی را شامل می‌شود. این باستان‌شناس بیشترین گستردگی بررسی این فصل را تاکنون مربوط به کوه‌ها دانست که غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای از دوران پارینه سنگی تا دوران نوسنگی در کوه‌های مجدآباد، کوه حسین و کوه ایوب و گلدشت علیا را دربرگرفته است. او در پایان با بیان اینکه در همین بررسی در دامنه کوه‌ها آثاری از استودان‌ها و گورستان‌هایی از دوران صفویه تا دوران معاصر مربوط به کوچ نشینان و عشایر منطقه شناسایی شد، تصریح کرد: در ادامه بررسی که احتمالا با تمدید مجوز تا پایان شهریور ماه وسعت بیشتری از این دشت مورد بررسی و شناسایی قرار خواهد گرفت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران