شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«طبقه و کار در ایران» نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، دو تن از اقتصاددانان پرسابقه ایران و اساتید سابق دانشگاه تهران اثری است

«طبقه و کار در ایران» نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، دو تن از اقتصاددانان پرسابقه ایران و اساتید سابق دانشگاه تهران اثری است که طی یکی یک دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و علاقه‌مندان اقتصاد قرار گرفته و در مقالات مختلف ارجاع‌های زیادی به آمارها و مبانی نظری آن شده است. ویژگی بارز این کتاب برای شروع مطالعه اقتصاد، پیوند نظریه و آمار تجربی است و با اتکا به آمارهای مربوط به نیروی کار و طبقات، به تحلیل طبقاتی جامعه و ریشه‌های نابرابری در ایران می‌پردازد. به گفته American Journal of Sociology خواندن کتاب طبقه و کار در ایران، شگفت‌انگیز استSocial Forces آن را «خواندنی، جذاب و تفکرانگیز» می‌داند و Middle East Journal مهم‌ترین حسن این کتاب را «روش تجربی آن در بررسی طبقه و کار» ارزیابی کرده است. این کتاب در بخش‌هایی همچنین به وضعیت اشتغال زنان در ایران پس از انقلاب می‌پردازد و با بیان آمارهایی در این زمینه روند اشتغال زنان پیش و پس از انقلاب را بررسی کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران