شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ثبت و جهانی شدن هر یک از آثار باستانی ایران می تواند، برگ زرینی در پرونده میراث فرهنگی کشور باشد، اینکه حالا قرار است نقش رستم و نقش رجب هم با پیوست به تخت جمشید ثبت جهانی شوند از آن دست اخبار خوبی است

ثبت و جهانی شدن هر یک از آثار باستانی ایران می تواند، برگ زرینی در پرونده میراث فرهنگی کشور باشد، اینکه حالا قرار است نقش رستم و نقش رجب هم با پیوست به تخت جمشید ثبت جهانی شوند از آن دست اخبار خوبی است که در این روزهای کرونایی می تواند حال دل دوستداران میراث فرهنگی را کمی خوب کند.  نقش رستم آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی و نقش برجسته‌های متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زرتشت و نقش‌برجسته ویران‌شده‌ای از دوران ایلامیان در این مکان قرار دارد. قدیمی‌ترین نقش موجود در نقش رستم مربوط به دوره ایلام است که نقش دو ایزد و ایزدبانو و شاه و ملکه را به‌تصویر کشیده که روی مارهایی نشسته‌اند و لباس‌های چین‌دار به تن دارند ولی در دوره ساسانی، بهرام دوم بخش‌هایی از آن را پاک کرد و نقش خود و درباریانش را به جای آن تراشید. آرامگاه خشایار شاه، داریوش، اردشیر اول و داریوش دوم در این مکان قرار دارد که همه آنها از ویژگی‌های یکسانی برخوردارند و از بین این آرامگاه ها ، فقط آرامگاه داریوش اول کتیبه دارد.  فضای خارجی این آرامگاه‌ها دارای نقش برجسته پادشاه که کمانی در دست دارد، است و در این نقش برجسته دو آتش‌دان تصویر شده که در گوشه سمت راست نقش ماه مشاهده می‌شود و در پایین سکو، نقش نمایندگان ملل تابعه تخت شاهی را با دستان خود نگه داشته‌اند. نقش رجب از آثار مهم دوره ساسانی یکی از قدیمی‌ترین آثار این دوره در سراسر ایران است که در سه کیلومتری شمال تخت جمشید، در سمت راست جاده روبه‌روی راهی که به نقش رستم می‌رود و در داخل شکافی در کوه قرار دارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران