شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نصب تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده آنها را تبدیل به تونل وحشت کرده است.

 نصب تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده آنها را تبدیل به تونل وحشت کرده است. بسیاری از این پل ها برای بانوان ناایمن شده و کسی هم در این باره کاری انجام نمی دهد.  علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، با بیان این مطلب گفت: نیاز است شهرداری درباره وضعیت پل و ضوابط حاکم توضیح دهند تا نتیجه‌ای در جهت رضایت‌مندی همشهریان و به خصوص بانوان داشته باشد. 

فراموش نکنیم که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی حفظ امنیت جان و مال مردم است و پل های هوایی اگر به همین شکل باقی بمانند می توانند امنیت قشر بزرگی از جامعه را به خطر بیندازند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران