شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هادی مرزبان معتقد است، در شرایط سخت زندگی، می‌توانیم از کودکان الگو بگیریم. او می‌گوید:

هادی مرزبان معتقد است، در شرایط سخت زندگی، می‌توانیم از کودکان الگو بگیریم. او می‌گوید: وقتی بچه‌ای زمین می‌خورد، درست است که اول گریه می‌کند و درد دارد ولی بعد از چند دقیقه، خاک را از روی لباس خود می‌تکاند و بلند می‌شود و دوباره بازی خود را از سر می‌گیرد.  این هنرمند با سابقه تئاتر به ایسنا گفت: هرچند این روزها شرایط دشواری داریم به خصوص هنرمندان با وضعیت پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستند و طبیعی است دچار یأس و نومیدی شوند. درست است که کرونا، بحرانی جهانی است ولی شاید یکی از دلایل نومیدی هنرمندان ما، به سیاست‌گذاری‌های هنری کشورمان هم برمی‌گردد. بچه‌های تئاتری همیشه شور و هیجان بسیاری برای کار کردن دارند. آنان مانند چشم‌هایی هستند که وقتی از یک سو، خاک به آن می‌ریزد، از سوی دیگر راه خود را می‌یابد و دوباره جاری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران