شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آغاز سیر نزولی کرونا در کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفت: برای برگزاری کنکور پروتکل‌های سختگیرانه به وزارت علوم ابلاغ شده و حدود ‌۷۰۰۰ نفر از همکاران ما برای نظارت بر اجرای پروتکل‌ها آماده‌اند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آغاز سیر نزولی کرونا در کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفت: برای برگزاری کنکور پروتکل‌های سختگیرانه به وزارت علوم ابلاغ شده و حدود ‌۷۰۰۰ نفر از همکاران ما برای نظارت بر اجرای پروتکل‌ها آماده‌اند. علیرضا رییسی درباره ساخت واکسن کرونا در ایران، اظهار کرد: اکنون واکسن ایرانی کرونا فاز حیوانی را شروع کرده و در این مرحله است که فاز یک یا دو را آغاز می‌کنند. باید توجه کرد که حداقل یکسال دیگر برای تولید واکسن زمان می‌برد و اگر واکسن ایرانی هم مراحل را پاس کند، ممکن است آبان سال آینده به دست آید. وی افزود: ۱۴۸ واکسن کرونا در دنیا در مرحله ابتدایی و مطالعات پیش بالینی هستند. باید توجه کرد که تولید واکسن مراحل مختلفی دارد؛ یک مرحله، مرحله آزمایشگاهی است که در این مرحله بررسی می‌شود که آیا می‌توان این واکسن را فرموله کرد یا خیر. این مرحله، مرحله صفر محسوب می‌شود. مرحله دوم، مرحله پیش بالینی است که در این مرحله واکسنی که در آزمایشگاه تولید شده، روی حیوانات امتحان می‌شود و هدف اصلی این مرحله این است که آیا واکسنی که در آزمایشگاه تولید شده، می‌تواند سیستم ایمنی آن حیوان را تحریک و آنتی‌ژن تولید کند یا خیر. اگر پاسخ ایمنی ایجاد کرد، وارد فاز یک می‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران