شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فعالیت‌های ‌بازاریابی در پس‌زمینه‌ گسترده‌تر‌ سازمان‌ها، صنایع، فرهنگ‌ها و کشورها انجام می‌گیرند. بنابراین فعالیت ‌بازاریابی معمولاً دارای نقش گسترش‌دهنده مرزهای میان سازمان و محیط آن درنظر گرفته می‌شود.

فعالیت‌های ‌بازاریابی در پس‌زمینه‌ گسترده‌تر‌ سازمان‌ها، صنایع، فرهنگ‌ها و کشورها انجام می‌گیرند. بنابراین فعالیت ‌بازاریابی معمولاً دارای نقش گسترش‌دهنده مرزهای میان سازمان و محیط آن درنظر گرفته می‌شود. مسلم است که محیط اولیه‌ بازاریابی، سازمانی است که این فعالیت در آن انجام می‌شود، اما بازاریابی پا را از بخش بازاریابی یا یک عملکرد ساده فراتر می‌گذارد. دلیل این مساله این است که علی‌رغم وجود یک بخش بازاریابی در بیشتر سازمان‌های کنونی، این بخش در بعضی مواقع چیزی بیش از یک واحد ‌فروش که به ارایه تبلیغات، فروش‌شخصی و فعالیت‌های تبلیغی می‌پردازد، نیست. چنین سازمان‌هایی را می‌توان فروش محور نامید. اما برای تبدیل‌شدن به یک سازمان بازاریابی ‌محور تمامی فعالیت‌های سازمان، ‌باید بر مشتری تمرکز داشته و تمامی بخش‌های سازمان و نه تنها بخش بازاریابی، به انجام فعالیت‌های بازاریابی بپردازند. کتاب مسیریاب بازاریابی به این مسائل در رابطه با بازاریابی می‌پردازد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران