شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار بیست راهبرد اجرایی جهت فروشندگان برای برقراری ارتباط موثر با مشتریان در شرایط رکود اقتصادی و بازار دشوار و شیوه‌های آگاهی‌سازی و ترغیب مشتریان محتاط به خرید می‌باشد.

کتاب افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار بیست راهبرد اجرایی جهت فروشندگان برای برقراری ارتباط موثر با مشتریان در شرایط رکود اقتصادی و بازار دشوار و شیوه‌های آگاهی‌سازی و ترغیب مشتریان محتاط به خرید می‌باشد.در این مجموعه شیوه‌های ارتباطی میان فروشندگان و مشتریان محتاط با بهره‌گیری از روانشناسی کلامی، ارتباطی و انگیزشی، حاصل تحقیقات گسترده نویسنده برگرفته از ارایه مشاوره به حدود ۹۰ شرکت از فهرست ۵۰۰ تایی فورچون و ۳۰۰ شرکت ارایه می‌شود. در ادامه نیز راهکارهای مناسب فروش، افزایش فروش، تحقق اهداف درآمدی، خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد رابطه دوستانه با آنها، رفع ابهامات مشتریان ریسک پذیر و ارایه پیشنهادات کم ریسک به مشتریان مردد تشریح می‌شود.  نویسنده این کتاب ران والپر و مترجمان آن احمد روستا و امیررضا روحانی هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران