شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موفقیت‌های علمی و حضور تکنولوژی در قرن اخیر، تمامی علوم را وارد عرصه جدیدی کرده است. آهنگ پیشرفت تکنیک‌های مدیریت نیز مانند سایر علوم افزایش یافته و مفاهیم و مولفه‌های مهم در این رشته دست‌خوش تغییر و تحول شده است.

موفقیت‌های علمی و حضور تکنولوژی در قرن اخیر، تمامی علوم را وارد عرصه جدیدی کرده است. آهنگ پیشرفت تکنیک‌های مدیریت نیز مانند سایر علوم افزایش یافته و مفاهیم و مولفه‌های مهم در این رشته دست‌خوش تغییر و تحول شده است. «مدیریت فردی» یکی از فاکتورهای مهم در پیشبرد اهداف یک سازمان است. موضوعی که کتاب مدیریت خود بر آن تاکید می‌کند. کتاب مدیریت خود اثر جمعی از مدیران و استادان موفق در زمینه مدیریت از جمله پیتر دراکر، دونالد واس و ویلیام اونکن است که با تکیه بر راهکارها، دستورالعمل‌های جدید و فاکتورهای مهم در مدیریت موفق؛ گردآوری شده است. نویسندگان کتاب مدیریت خود، پیتر دراکر، دونالد واس و ویلیام اونکن هستند و شیرین رفیعی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران