شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فقر محتوایی در خصوص مفاهیم بنیادینِ رشته‌های مختلف علوم انسانی در بین حتی منسوبین آن رشته به‌شدت به چشم می‌خورد. در واقع اینگونه به نظر می‌رسد که غفلت از حاقّ مفاهیم رشته‌های مختلف علوم انسانی در ایران امروز یکی از علل معضله اصلی شناسایی‌شده است.

فقر محتوایی در خصوص مفاهیم بنیادینِ رشته‌های مختلف علوم انسانی در بین حتی منسوبین آن رشته به‌شدت به چشم می‌خورد. در واقع اینگونه به نظر می‌رسد که غفلت از حاقّ مفاهیم رشته‌های مختلف علوم انسانی در ایران امروز یکی از علل معضله اصلی شناسایی‌شده است. از این منظر مفاهیم اصلی هر رشته علمی و ارتباط‌شان با هم، با مبانی تمدن جدید و...، تاروپود اندیشگی آن رشته هستند که وقتی مورد بی‌مهری واقع می‌شوند، فرآیند و نمای اندیشه پردازی‌ها در آن رشته به‌شدت مغشوش و آشفته از آب درمی‌آید. اما راه چاره چیست؟ ایده کتاب حاضر در پانویس سیاهه این ایده‌ها شکل گرفته است تا بتواند سهمی در حل معضل علمی ایران معاصر داشته باشد.  کتاب راهنمای مفاهیم اقتصادی که در جلد نخست خود به مفاهیم پایه پرداخته، نوشته احسان خاندوزی و علی اصغر قائمی نیا است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران