شماره امروز: ۵۴۷

| | |

‌کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، دفتر سوم‌ از مجموعه‌ «در قلمرو اندیشه امام‌ موسی‌ صدر» است.

‌کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، دفتر سوم‌ از مجموعه‌ «در قلمرو اندیشه امام‌ موسی‌ صدر» است. عنوان‌ این‌ دفتر «رهیافت‌های‌ اقتصادی‌ در اسلام» و در بردارنده‌ مجموعه‌ مقالات‌ و گفتارهای‌ اقتصادی‌ امام‌ موسی‌ صدر است. از نگاه‌ امام‌ موسی‌ صدر، ما در اسلام‌ علم‌ اقتصاد نداریم، اما این‌ سخن‌ بدین‌ معنا نیست‌ که‌ اسلام‌ را با مسائل‌ اقتصادی‌ کاری‌ نیست، بلکه‌ به‌ عکس، با نگاهی‌ به‌ همه‌ ابواب‌ فقه‌ می‌توان‌ رهیافت‌ اقتصادی‌ اسلام‌ و جهت‌گیری‌ اقتصادی‌ آن‌ را دریافت. در واقع، او روشی‌ میانه‌ را برای‌ دریافت‌ احکام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ در پیش‌ گرفت؛ دو روش‌ دیگر نگاه‌هایی‌ افراطی‌ و تفریطی‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌ است، که‌ یکی‌ بر آن‌ است‌ که‌ ما همه‌ علوم‌ را در اسلام‌ داریم‌ و دیگری‌ می‌گوید علوم‌ جدید و احکام‌ اسلامی‌ متعلق‌ به‌ دو دنیای‌ کاملاً‌ متمایزِ‌ سنت‌ و تجدد هستند و این‌ یکی‌ هیچ‌ راهی‌ به‌ دیگری‌ ندارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران