شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نئولیبرالیسم، نظریه‌ای که مبادله مبتنی بر بازار را یک نظام اخلاقی می‌داند که می‌تواند رهنمونی برای همه کنش‌های انسانی باشد، از حدود دهه 1970 بر اندیشه و عمل بسیاری از رهبران و مردم کشورهای جهان حاکم شده است.

نئولیبرالیسم، نظریه‌ای که مبادله مبتنی بر بازار را یک نظام اخلاقی می‌داند که می‌تواند رهنمونی برای همه کنش‌های انسانی باشد، از حدود دهه 1970 بر اندیشه و عمل بسیاری از رهبران و مردم کشورهای جهان حاکم شده است. این نظریه بر بازنگری قدرت‌های دولت و به ویژه بر خصوصی‌سازی، اداره امور مالی و فرآیندهای بازار تاکید می‌کند. براساس اصول نئولیبرالیسم، از یک‌سو مداخله دولت در اقتصاد به حداقل می‌رسد و از سوی دیگر تعهدات آن در مورد تامین رفاه شهروندانش کاهش می‌یابد. دیوید هاروی استاد ممتاز دانشگاه نیویورک و مولف کتاب‌های «وضعیت پست مدرن» و «امپریالیسم نوین» در کتاب حاضر داستان سیاسی اقتصادی خاستگاه نئولیبرالیسم و گسترش آن در سطح جهان را بازگو می‌کند. کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم را دیوید هاروی نوشته و انتشارات دات آن را با ترجمه محمود عبدالله‌زاده منتشر کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران